Büyük Kıyamet Alametleri Nelerdir?

0

Büyük kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet günü ahir zamanın sonudur. Kıyametten sonra dünya üzerindeki canlı hayatı sona erecek ve ahiret zamanı başlayacaktır. Fakat o gün gelmeden önce gerçekleşmesi ayetlerde ve hadislerde bildirilen pek çok kıyamet alameti bulunmaktadır.

Kıyamet Alametleri Büyük Ve Küçük Alametler

Küçük ve büyük alametler olmak üzere 2’ye ayrılan kıyamet alametleri aşağıda sıralanmaktadır.  

Küçük Kıyamet Alametleri

İnsanlar binalar yapmakta birbirleriyle yarışacaklar. Yapılan binaların büyüklüğü ise eskiden olduğu gibi yana doğru değil göğe doğru olacaktır.  

Dünya üzerindeki çoğu insan hayatından memnun olmayacak ve ölmeyi temenni edecektir. Böylelikle intihar vakaları artacaktır.  

Doğa insanların zulmüne isyan edecek ve yaşanan doğa olayları git gide daha da büyüyerek artacaktır.  

Eşcinsellik, tüm dünyada inanılmaz boyutlara gelecektir. Kadın- erkek ilişkisi bozularak; erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara ilgi duyacaktır. 

Bir konuda fikir ayrılığına düşen 2 büyük İslam devleti arasında büyük bir savaş çıkacaktır. Bu savaşta Müslüman, Müslüman’ı öldürecektir.  

İslami bilgiler azalarak, cahillik yaygınlaşacaktır.  

Camiler git gide daha süslü hale gelecek fakat ibadet etmeye gerekli önem verilmeyecektir.  

Yollar kısalacak. Din adamları bu alametin anlamını, eskiden at üstünde ya da yaya olarak aylar süren yolculukların teknolojinin gelişmesiyle saatlere inmesi ile açıklıyorlar. 

Yahudiler ile Müslüman’lar arasında çok büyük bir savaş çıkacak. Bu savaşta Müslüman’lar galip gelerek Yahudileri öldüreceklerdir.  

Zina ve fuhuş açıkça işlenir hale gelecektir. Toplum bunu görse de insanlar için sıradan bir durum sayılacak ve edep ortadan kalkacaktır.  

Toplum içinden peygamber olduğunu iddia eden yalancı peygamberler ortaya çıkacak ve halka kendilerini ilahi bir kişi olarak tanıtacaklar. İmanı zayıf olan bireyler bu insanlara inanacaklardır. 

İnsanlara keyif veren alkol, uyuşturucu gibi maddelerin tüketimi tüm dünyada artacaktır.  

Aile ve akraba ilişkileri zayıflayacak, anne babaya gösterilen saygı ortadan kalkacaktır. 

Kadın ve erkek nüfusu dengeli olarak artmayacak, kadın nüfusu inanılmaz bir biçimde artarken erkeklerin nüfusu azalacaktır.  

10 Büyük Kıyamet Alametleri

Deccal’in ortaya çıkışı: Deccal yalancılığı ve hilekarlığı ile bütün dünyaya fitne tohumları atarak dünyayı kaosa sürükleyecek  olan kişidir. İslam inanışı değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Yağmur yağdırabilmek gibi bir takım insan üstü özelliklerinin bulunduğu ve bu özellikler sayesinde imanı zayıf olanları kandırarak arkasına alacağı, kendisini tanrı olarak tanıtacağı belirtilir. Deccal’in bir gözünün kör olacağı alnında da apaçık kafir yazacağı, Mekke ve Medine’ye giremeyeceği hadislerde bildirilmiştir.

Dabbetül Arz’ın çıkışı: Kıyametten önce yer altından çıkacağı belirtilen bir yaratıktır. Kelime anlamı yer hayvanı demektir. Bu yaratığın görevi insanlara zarar vermek değil, insanları kafirler ve müminler olarak ayırmaktır.

Yecüc ile Mecüc’ün çıkışı: Kıyametten önceki kaos ortamında ortaya çıkacak olan Yecüc ile Mecüc hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Bazı din  adamları bunları 2 farklı insan kavmi olduğunu iddia ederken bazıları da  küçük cinimsi yaratıklar olduğunu söylemektedirler. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak insanları katledecekler ve kentleri yağmalayarak harabe haline getireceklerdir.

Nehirleri ve gölleri içerek kurutacak kalabalıkta oldukları, önüne çıkan her şeyi, ölülerini bile yedikleri hadislerde yer almaktadır. Yecüc ile Mecüc Allah’ın kendilerine musallat edeceği bir türle helak edileceklerdir.

3 yerin batması: Gerçekleşecek olan devasa depremler sonucunda olması beklenen yer patlamaları hadislerde doğuda, batıda ve Arap yarımadasında şeklinde ifade edilmiştir. Bu 3 bölgede yer çöküntülerinin meydana geleceği belirtilmiştir.

Güneş’in batıdan doğması: Dünyanın son günü duman bulutu olacak ve Güneş batıdan doğacaktır. Bunu gören herkes Allah’ın varlığına inanacak ve topluca iman edecektir. Ancak daha önceden beri kafir olanların imanları bu saten sonra bir yarar sağlamayacağı hakkında pek çok hadis bulunmaktadır.

Hz. İsa’nın gökten inmesi: Kıyamet gününden önce Hz. İsa’nın yeryüzüne ineceği ve Hz. Muhammed’in dini ile amel edeceği hadislerde mevcuttur. Hz. Mehdi ile birlikte Deccal’e karşı mücadele edecekleri ve Hz. İsa’nın, Deccal’i öldüreceği belirtilir.

Hz. Mehdi’nin gelişi: Yeryüzü yaşanmaz bir hal aldığında, kıyamet günü gelmeden önce Hz. Mehdi’nin yeryüzüne gönderileceği hadislerde belirtilmiştir. Yeryüzünde Hz. Mehdi ve Hz. İsa birlikte hareket edecek ve dünyada adaleti sağlayacaktır.

Kabe yıkılacak: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, kıyamete yakın bir vakitte Kabe’nin yıkılacağına işaret etmiştir. Kabe’yi zamanın sonunda Habeşlilerden 2 cılız bacaklı birisi harap edecektir denmektedir. Bu yıkım yeryüzünde Allah diyen kimse kalmadığında gerçekleşecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Adınızı girin